Automatyczne Stacje Mycia C.I.P.:

 • wykonane kompleksowo z montażem, uruchomieniem i optymalizacją pracy, 
 • mycie jedno i dwu fazowe z możliwością wykonania dezynfekcji termicznej i chemicznej,
 • mycie przy wykorzystaniu obiegu zewnętrznego - szybkie i ekonomiczne,
 • możliwość odzysku wody wtórnej, neutralizacji popłuczyn,
 • wymiary gabarytowe dostosowane do warunków lokalowych Klienta,
 • pełne sterowanie komputerowe, indywidualnie zoptymalizowane programy mycia,
 • automatyczna kontrola stężeń, temperatur, prawidłowości połączeń i pracy komponentów,
 • precyzyjna separacja faz, 
 • pomiar czasów płukania, mycia - netto,
 • ocena przebiegu prawidłowości mytych obiektów, 
 • system wizualizacji i archiwizacji pracy, system Tele-Serwis,
 • funkcja automycia zbiorników i instalacji wewnętrznych stacji mycia.